Soplówka Jeżowata to dar Boga dla Twojego układu nerwowego! Jest to jedyny grzyb posiadający nie jeden, ale DWA silne składniki stymulujące wzrost nerwów, wykazujące potencjalne korzyści w przypadku choroby Parkinsona i Alzheimera, łagodnych zaburzeń poznawczych, stwardnienia rozsianego, skurczów nóg, lęku i innych.

Co by było, gdyby istniało jedno naturalne leczenie, które mogłoby przywrócić funkcje mózgu, odbudować uszkodzone nerwy i odwrócić postęp stwardnienia rozsianego?  Grzyb soplówka Jeżowata był używany w medycynie azjatyckiej od wieków, ale z jakiegoś powodu jest to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic na Zachodzie.

 

Poza tym, że jest nazywany Soplówką Jeżowatą,  Hericium erinaceus jest znany pod kilkoma innymi nazwami, w tym "grzybem brodatym", lwią grzywą, itp. W Japonii znany jest jako yamabushitake, co oznacza „grzyb górskiego kapłana”. Ma wiele innych nazw, w zależności od kraju.

 

W Azji mówi się, że Soplówka Jeżowata zapewnia „nerwy ze stali i pamięć lwa”, a badania naukowe to potwierdzają. Istnieją naukowe dowody na to, że grzyb ten gwarantuje następujące korzyści zdrowotne:

 

 • Poprawia funkcje poznawcze.

 • Regeneruje nerwy i mieliny (błona chroniąca nerwy), zwiększa czynnik wzrostu nerwów.

 • Poprawia funkcje trawienia i przynosi ulgę w  zapaleniu żołądka.

 • Działa Immunowspomagająco, przeciwzapalnie, przeciwutleniająco

 • Działa przeciwzakrzepowo. 

 • Poprawia profil lipidowy.

 

Nauka o lwiej grzywie jest w powijakach, ale dowody już wskazują na niezrównane korzyści terapeutyczne w przypadku wielu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, podsumowanych w poniższej tabeli, a lista wydaje się rosnąć z dnia na dzień.

 

Schorzenia, które mogą przynieść korzyści z Soplówki Jeżowatej, to: 

 • Demencja i łagodne upośledzenie funkcji poznawczych (MCI). 
 • Choroba Parkinsona. 
 • Neuropatia obwodowa. 
 • Skurcze i skurcze mięśni. 
 • Stwardnienie rozsiane (MS). 
 • Rekonwalescencja po udarze. 
 • Drgawki i epizody przypominające drgawki po udarze. 
 • Lęk i depresja.

 

Pierwszy „inteligentny grzyb” prawdziwy dar od Boga.

 

Według światowej sławy eksperta od grzybów, Paula Stametsa, soplówka może być pierwszym „inteligentnym grzybem”, zapewniającym wsparcie szczególnie dla funkcji poznawczych, w tym pamięci, uwagi i kreatywności. Mówi się, że mnisi buddyjscy spożywali herbatę z lwiej grzywy przez wieki przed medytacją, aby zwiększyć swoją zdolność koncentracji.

 

Ten wyjątkowy grzyb zawiera grupę związków regenerujących mielinę wzdłuż aksonów, co otwiera drzwi do świata korzyści neuroprotekcyjnych.

 

W jednym z nielicznych dotychczas badań na ludziach, starszym osobom z  łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych  podawano 250 mg sproszkowanej lwiej grzywy trzy razy dziennie przez 16 tygodni i porównywano je z inną grupą otrzymującą placebo. Grupa z soplówką uzyskała znacznie wyższy wynik w skali funkcji poznawczych w porównaniu z placebo, bez żadnych skutków ubocznych. Badanie to powinno skłonić naukowców do zbadania skuteczności terapeutycznej tych grzybów u pacjentów z demencją.

 

Soplówka Jeżowata regeneruje nerwy i stymuluje NGF

 

Jednym z powodów wyjątkowych właściwości neuroprotekcyjnych tego grzyba jest jego zdolność do stymulowania syntezy czynnika wzrostu nerwów (NGF). NGF jest białkiem, które odgrywa główną rolę w utrzymaniu, przetrwaniu i regeneracji neuronów zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Soplówka Jezowata zawiera dwa unikalne rodzaje związków, hericenony i erinacyny. 

Erinacyny   znajdujące się w grzybni Hericium erinaceus należą do najsilniejszych induktorów NGF w świecie przyrody, zdolnych do przekraczania bariery krew-mózg i stymulowania produkcji nowych neuronów w samym mózgu.

 

W przypadku wielu zaburzeń neurologicznych mózg nie jest w stanie wytwarzać NGF – w rzeczywistości uważa się, że jest to jeden z głównych mechanizmów leżących u podstaw choroby Alzheimera. Co gorsza, osłonki mielinowe i bariera krew-mózg uniemożliwiają organizmowi dostęp do zewnętrznych źródeł NGF, co z czasem przyczynia się do stopniowego niszczenia neuronów mózgowych.

 

Soplówka Jeżowata jest jedynym grzybem wykazującym znaczny potencjał regeneracji nerwów. 

 

NGF odgrywa również ważną rolę w mielinizacji, w tym w ochronie oligodendrocytów (komórek wytwarzających mielinę) i produkcji  BDNF  (ang. Brain-Derived Neurotrophic Factor). W 2003 roku stwierdzono, że ekstrakt z Soplówki Jeżowatej stymuluje  mielinizację nerwów, co zostało potwierdzone w późniejszym badaniu (2013). To odkrycie ma ogromne implikacje dla pomocy osobom ze stwardnieniem rozsianym, chorobą charakteryzującą się postępującą demielinizacją.

 

Nawiasem mówiąc, istnieje inny grzyb, który może okazać się pomocny w demielinizacji – Phellinus igniarius, znany również jako Czyreń Ogniowy. Jedno z badań wykazało, że jego ekstrakt hamuje demielinizację, jak również tłumi wiele komórek odpornościowych aktywnych (lub nadaktywnych) w stwardnieniu rozsianym.

Soplówka Jeżowata

 

Płytki amyloidowe, niepokój i depresja.

 

Wykazano również, że Soplówka Jeżowata zmniejsza blaszki beta-amyloidowe. Płytki beta-amyloidowe to białka, które tworzą się w błonach tłuszczowych, otaczających komórki nerwowe, zakłócając przekaźnictwo nerwowe. Uważa się, że blaszki te odgrywają rolę w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak  choroba Alzheimera  i Parkinsona.

 

W fascynującym badaniu na zwierzętach myszom wstrzyknięto neurotoksyczne peptydy w celu oceny wpływu soplówki na rodzaj  płytki amyloidowej obserwowanej u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W miarę rozwoju blaszki miażdżycowej myszy traciły zdolność zapamiętywania labiryntu, ale kiedy karmiono je dietą zawierającą lwią grzywę, ich wydajność w labiryncie znacznie się poprawiła. Oprócz odzyskania swoich poprzednich umiejętności poznawczych, zdobyli NOWE umiejętności poznawcze – coś na kształt ciekawości, mierzonej dłuższym czasem spędzonym na odkrywaniu nowych obiektów w porównaniu do znanych. Redukcja blaszek beta-amyloidowych u myszy karmionych grzybami była niezwykła.

 

Soplówka Jeżowata wykazuje również potencjał w leczeniu  stanów lękowych i depresji. W badaniu z udziałem kobiet w okresie menopauzy grzyb zmniejszał depresję i lęk poprzez inny mechanizm niż jego właściwości wzmacniające NGF. Efekty były szczególnie silne w obniżaniu lęku, zmniejszaniu uczucia „irytacji” i zwiększaniu koncentracji. 

 

Korzyści poza układem nerwowym

 

Podobnie jak w przypadku wielu grzybów, lwia grzywa ma szereg innych działań terapeutycznych wynikających z jej  właściwości przeciwzapalnych  i immunowspierających, w tym:

 

 • Rak: Jedno badanie na zwierzętach wykazało, że ekstrakt z soplówki hamuje rozprzestrzenianie się  komórek raka okrężnicy  do płuc o 66 do 69 procent; wykazano również, że grzyb indukuje apoptozę w  komórkach białaczkowych  i hamuje angiogenezę.

 • Zakrzepica : wydaje się, że Hercenone B „silnie i specyficznie hamuje indukowaną kolagenem agregację płytek krwi”.

 • Łagodny inhibitor ACE: Dokładna cząsteczka leżąca u podstaw tego efektu nie jest obecnie znana, ale uważa się, że jest to bioaktywny peptyd.

 • Lipidy: podobno zmniejszają poziom trójglicerydów i poprawiają poziomy LDL i HDL.

 • Metabolizm tłuszczów : Zwiększa ekspresję kilku genów zaangażowanych w metabolizm tłuszczów.

 • Gojenie się ran : Stwierdzono, że miejscowe stosowanie ekstraktu przyspiesza gojenie się ran.

 

Grzyb Soplówka Jeżowata zasłużył sobie na to, by znaleźć się w kuchennej spiżarni i apteczce. Jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy o wiele więcej badań ukazujących jego potencjał terapeutyczny.

 

Chociaż dostępność grzybów jest ograniczona do lasów liściastych i kilku sklepów z wykwintną żywnością, dostępne są zestawy, które pozwalają wyhodować własną Soplówkę Jeżowatą w domu. Grzyby te zawierają 20 procent białka i można je przygotować przy użyciu standardowych technik kulinarnych, tak jak każdy inny grzyb jadalny. Zbieracz grzybów opisuje wygląd tego dziwaka jako coś w rodzaju „jeża bez twarzy” lub drzewa truflowego z Loraxu — więc raczej łatwo je dostrzec. 

Według zbieracza grzybów:

„Lwia grzywa nie ma sobowtórów, jadalnych ani trujących, a wszystkie formy są jadalne i smaczne w kuchni”.

 

Soplówkę Jeżowatą znajdziesz w lasach Ameryki Północnej, Europy i Azji latem i jesienią, zwykle przyczepioną do martwych lub umierających drzew liściastych i kłód, w tym klonu, buku, dębu, brzozy, orzecha włoskiego i jaworu. Grzywa lwa jest również szeroko dostępna jako suplement i występuje w postaci proszków i płynnych ekstraktów. Zgłoszono kilka poważnych reakcji alergicznych, dlatego należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

Źródło: https://greenmedinfo.com/blog/lion-s-mane-mushroom-unparalleled-benefits-your-brain-and-nervous-system